Disclaimer

MITCOM DISCLAIMER & COPYRIGHT

Overname van gedeeltes van HTML op het net is met bronvermelding toegestaan. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur de volledige inhoud van HTML op het net, op CDr, DVD of welk ander medium dan ook te verspreiden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

Website disclaimer

De informatie op HTML op het net wordt geleverd “zoals ze is”. Het gebruik van de informatie op HTML op het net en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal MitCom. aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op HTML op het net. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.

Email disclaimer

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de (rechts)persoon aan welke het is gericht. Het kan vertrouwelijke of alleen voor deze persoon bestemde informatie bevatten, die niet mag worden geopenbaard. Als dit bericht niet voor u bestemd is, mag u de ontvangen informatie niet lezen, gebruiken, verspreiden of kopiëren. Als u dit bericht abusievelijk hebt ontvangen, gelieve u het te deleten en contact op te nemen met de afzender. Op alle correspondentie en alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van MitCom van toepassing. Type- en taalfouten voorbehouden. Alle voorwaarden gebruikt door de ontvanger van dit bericht, worden uitdrukkelijk afgewezen.

This message is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged information, the disclosure of which is prohibited. If you are not the intended recipient you may not read, use, disseminate or copy the information transmitted. If you have received this message in error, please contact the sender and delete the material from any computer. The general terms and conditions of MitCom apply to all our correspondence, offers and agreements. Type errors and grammatical mistakes reserved. All terms and conditions used by the recipient of this message are explicitly refused.

Links naar websites van derde partijen

De links op deze website welke naar websites van derde partijen leiden staan niet onder controle van MitCom.
MitCom is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden.
Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door MitCom gezien als een service en niet als een vereiste.